Bilsyn

Thomas' Bilsyn udfører syn af alle slags køretøjer.

Bilsyn i Vejle Bilsyn i Horsens Bilsyn privat Bilsyn erhverv

Men hvad er et syn?

Et syn er en kontrol af, om køretøjet er i forskriftsmæssig stand og opfylder lovgivningens krav, som har betydning for færdselssikkerheden og miljøet.

Det er Trafikstyrelsen der indkalder køretøjer til periodesyn.

Synstyper

Periodesyn

Personbiler og varebiler under 3.500 kg. skal til syn hvert andet år, første gang 4 år efter første registrering.

Lastbiler, busser,sættevogne, påhængsvogne og lig. over 3500 kg skal til syn hvert år, første gang 1 år efter første registrering

Registeringssyn

Personbil eller varebil skal synes og godkendes før den kan registreres eller omregistreres hvis:

 • Der er foretaget konstruktive ændringer
 • Totalvægt eller egenvægt ændres.
 • Den har været afmeldt over 1 år.
 • Det er over 2 år siden bilen sidst er synet og godkendt, hvor bilens alder er mere end 4 år.

Motorcykler, påhængskøretøjer og campingvogne under 3500 kg er ikke omfattet af periodesyn, skal til registreringssyn ved ejerskifte hvis:

 • Køretøjet er over 5 år gammel og ikke synet inden for de sidste 2 år. Og hvis det er over 10 år gammel skal de være synet
 • indenfor det sidste år.
 • Der er foretaget konstruktive ændringer

Lastbil, busser,sættevogn, påhængsvogn over 3500 kg skal synes før den kan registreres eller omregistreres hvis:

 • Der er foretaget konstruktive ændringer
 • Hvis den har været afmeldt over 1 år.
 • Hvis det er over 1 år siden køretøjet er synet og godkendt

Omsyn

 • Når der er fundet fejl, som skønnes at indebære en færdselssikkerhedsmæssig risiko
 • Når kontrol af udbedring af fejlene kræver særligt måleudstyr
 • Når der på grund af fejlenes antal eller karakter skønnes at foreligge et særligt behov for fornyet kontrol
 • Når fejl, der er anført på synsrapporten fra sidste syn ikke er afhjulpet

Synsresultatet "Kan godkendes efter omsyn" betyder, at køretøjet skal til omsyn inden for 33 kalenderdage. Datoen for første syn tælles som dag 1. Omsynsfristen kan ikke forlænges. Overskrides omsynsfristen fremstilles køretøjet til et nyt 1. gangssyn.

Toldsyn

Ved import og eksport af personbiler, varebiler og motorcykler skal køretøjet til registerering og toldsyn, for om køretøjet opfylder gældende krav og køretøjets stand vurderes til brug for SKAT.

§2 syn

Myndighederne (politi) kan indkalde et køretøj til kontrol om køretøjet overholder gældende regler. Ved dette gennemgår de samme punkter som ved et alm. Periode eller registeringssyn.

bubble